Qr-vollara is het communicatiecentrum voor diensten en producten binnen de samenwerkende bedrijven Group4wellness en Rofianda wat betreft vragen, opmerkingen, aanvullingen, etc. Als uw bericht een verzoek inzake advies of verkoop betreft zult u beantwoord worden door een der betreffende firma’s. Genoemde samenwerking gebeurt in grote openheid en transparantie, wat de diverse dienstverleningen enorm versterkt.

Voor e-mailberichtgeving betekent dit dat onderlinge uitwisseling ervan standaard procedure is voor inkomende en uitgaande post. Voor telefonische berichten wordt dit wederom centraal verdeeld en zo nodig schriftelijk aan de aanvrager bevestigd. Het centrale contactpunt is:

Qr-vollara
Barloseweg 6a
7122PT  Aalten (geen bezoekadres)

Tel: +31 (0)543 – 478 694 

e-mail: info@qr-vollara.nl